Gwybodaeth bwysig ar gyfer Mis Medi.

logo

Bydd Ysgol Bro Teifi yn agor ar 1 Medi 2016, gyda’r disgyblion yn dechrau ar 5 Medi 2016. Fel rhan o’r broses ‘glaniad ysgafn’ ni fydd pob disgybl yn dechrau ar y dydd Llun cyntaf. Y mae hyn er mwyn rhoi cyfleoedd i’r ysgol brofi rhai o’r systemau ynghyd â sicrhau lles disgyblion yn y diwrnodau cyntaf.

Mae’r calendr ar gyfer agor fel a ganlyn:

Athrawon yn unig
1/9/16 – Diwrnod gosod athrawon
2/9/16 – Diwrnod gosod athrawon

Dyddiadau dechrau blynyddoedd penodol

5/9/16 – Blynyddoedd 6, 7, 10 a 11 (+ Prif Swyddogion)
6/9/16 – Blynyddoedd 2, 3, 5, 9, 12 a 13
7/9/16 – Meithrin, Derbyn, 1, 4 a 8