Neges bwysig – Clwb ar ôl 3

LogoBROTEIFI

Neges bwysig parthed darpariaeth gofal ar ôl ysgol – Clwb ar ôl 3

Rydym bellach wedi gwneud trefniadau sy’n golygu bydd Clwb ar ôl 3 ar gael i bawb ar ôl ysgol ar y 5ed o Fedi ac am weddill yr wythnos.  Er mwyn cael mynediad at y ddarpariaeth fe fydd rhaid i chi gofrestru eich plentyn pan yn eu gollwng bant yn yr ysgol yn y bore.  Ni fydd modd i ddisgyblion sydd heb eu cofrestru i gael mynediad i’r gofal ar ôl ysgol.

Diolch am eich cydweithrediad