Trefn y Dydd

Ffês 1 (Cyfnod Sylfaen)

8.00 : Clwb Brecwast
9.00 : Cofrestru / Gwasanaeth / Munud i Feddwl**
9.20 : Gwers 1
10.30 : Egwyl Bore
10.50 : Gwers 2
11.45 : Cinio
12.55 : Cofrestr Prynhawn
1.00 : Gwers 3
2.00 : Egwyl Prynhawn
2.10 : Gwers 4
3.20 : Diwedd y Dydd

 

Ffês 1 (Bl 3-4)

8.00 : Clwb Brecwast
9.00 : Cofrestru / Gwasanaeth / Munud i Feddwl**
9.20 : Gwers 1
10.30 : Egwyl Bore
10.50 : Gwers 2
12.00 : Cinio
12.55 : Cofrestr Prynhawn
1.00 : Gwers 3
2.00 : Egwyl Prynhawn
2.10 : Gwers 4
3.30 : Diwedd y Dydd

Ffês 2 (Bl 5-6)

8.00 : Clwb Brecwast
9.00 : Cofrestru / Gwasanaeth / Munud i Feddwl**
9.15 : Gwers 1
10.30 : Egwyl Bore
10.50 : Gwers 2
11.15 : Gwers 3
12.05 : Cinio
12.55 : Cofrestr Prynhawn
1.00 : Gwers 4
1.50 : Egwyl Prynhawn
2.00 : Gwers 5
2.45 : Gwers 6
3.30 : Diwedd y Dydd

 

** Os ceir gwasanaeth torfol, mi fydd cofrestru yn digwydd yn ystod gwers 1.

Ffês 2 (Bl 7-8) a Ffês 3

8.00 : Clwb Brecwast
8.50 : Cofrestru / Gwasanaeth / Munud i Feddwl
9.15 : Gwers 1
10.05 : Gwers 2
10.55 : Egwyl Bore
11.15 : Gwers 3
12.05 : Gwers 4
12.55 : Cinio
1.50 : Cofrestr Prynhawn
1.55 : Gwers 5
2.45 : Gwers 6
3.35 : Diwedd y Dydd