Hafan

Annwyl rieni, gofalwyr a chyfeillion,

RB03-00016Croeso i chi i wefan Ysgol Bro Teifi.  Yma cewch y wybodaeth diweddaraf am yr ysgol a chyfle i ddysgu mwy am yr ysgol.

Mae Ysgol Bro Teifi yn cynnig cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf ar gyfer yr holl ddisgyblion, o’r lleiaf i’r hynaf. Dyma’r ysgol gydol oed cyfrwng-Cymraeg cyntaf i’w hadeiladu yng Nghymru yn dilyn buddsoddiad o £25m gan Gyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth y Cynulliad. Drwy gydol taith addysg eich plentyn, o’r cartref i’r meithrin, o’r meithrin i’r Cyfnod Sylfaen ac ymlaen hyd at ddiwedd y cyfnod Uwchradd, byddwn yn cynnig y profiadau, y gofal a’r gefnogaeth orau posibl er mwyn sicrhau fod ein disgyblion yn cyrraedd eu potensial. Croeso cynnes felly i Ysgol Bro Teifi ac i ddechrau cyfnod newydd a chyffrous yn nhaith dysgu eich plentyn.

Yr eiddoch yn gywir, Robert Jenkins (Pennaeth)