Clwb ar ôl 3

Mae Clwb Ar Ôl 3 yn ddarpariaeth gofal plant o safon uchel a redir yn uniongyrchol gan Ysgol Bro Teifi rhwng 15:20 a 17:30 bob dydd yn ystod y tymor ar gyfer disgyblion o 3 i 12 oed. Cofrestrir y Clwb gyda AGGCC. Mae’r Clwb wedi ei leoli ar lawr gwaelod Bloc A a chaiff y disgyblion eu goruchwylio gan Staff cynorthwyol, profiadol yr ysgol. Codir ffi am bob awr o’r gwasanaeth.

 

Nid yw’r clwb yn ddarpariaeth agored; fe fydd yn rhaid i unrhyw ddisgybl sydd am fynychu’r clwb gofrestru yn gyntaf a chael ei gasglu o’r clwb gan riant neu ofalwr ar ddiwedd y sesiwn. Rhaid hysbysu’r ysgol i archebu lle yn wythnosol. Gofynnwn i rieni a gwarchodwyr gasglu eu plant o fynedfa Bloc A. Bydd yr ysgol hefyd yn cynnig gofal plant yn ystod gwyliau ysgol lle y darperir gofal dyddiol o 08:00 i 17:30.

 

Fe fydd y clwb yn cychwyn ar y 5ed o Fedi 2016.

 

Clwb ar ôl 3 – Ffurflen Gofrestru – Registration Form