Cynhwysiant ac ADY

Gwybodaeth am ddeddf anghenion dysgu ychwangeol a’r tribiwnlys addysg (Cymru) *Newydd

Taflen Wybodaeth / Ffeithiau

Llinell Amser

Sesiynau Galw Heibio

Mae’r Ysgol yn awyddus i gynnig gwasanaeth Galw Heibio, unwaith bob mis lle gall rieni/gofalwyr disgyblion sydd ag anghenion addysgol ychwanegol alw i mewn i drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt. Cynhelir y sesiwn Alw Heibio ar Ddydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 10 a 12 o’r gloch. Hefyd gellir trafod syniadau, strategaethau neu bryderon yn breifat drwy ffonio’r ysgol a gofyn am Mrs. Cei Pryderi neu e-bostio c.pryderi1@broteifi.ceredigion.sch.uk er mwyn trefnu amser cyfleus.