Dewiniaid Digidol!

Dyma lun o ddewiniaid digidol oed cynradd 2020.

Bl 5 a 6:- Harlee, Isla, Leah, Ethan, Emrys, Lily, Ieuan, Anna.

Bl 3 a 4:- Leo, Brooke, Ffion, Efan, Grace, Heulyn.

Bl 1 a 2:- Cian, Harry, Elsi, Harry, Elizabeth, Steffan.

 Rôl y dewiniaid yw:-

  • Cefnogi’r dosbarthiadau gyda sgiliau TGCh a sgiliau’r fframwaith.
  • Gofalu am y cyfarpar
  • Uwch-sgilio ffrindiau ac athrawon
  • Hybu e-ddiogelwch ar draws yr ysgol

Maent wedi creu fideo yn cyflwyno rhai rheolau e-ddiogelwch er mwyn dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel!

Gwefannau Defnyddiol

HWB https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein

Think You Know  – Oed 4-7

https://www.thinkuknow.co.uk/parents/jessie-and-friends-videos/

Think You Know – Oed 8-10https://www.thinkuknow.co.uk/parents/playlikeshare/

https://www.thinkuknow.co.uk/parents/playlikeshare/