Ffês 3 – Blwyddyn 9 i Flwyddyn 13

RB03-00191
Pennaeth Ffês 3: Cerys Charles
RB03-00187
Is-Bennaeth Ffês Blwyddyn 11: Nia Thomas
RB03-00153
Is-Bennaeth Ffês Blwyddyn 9 a 10: Sioned Jones

Wrth i’r disgyblion ddechrau’r ar eu haddysg yn Ffês 3 y prif ffocws fydd sicrhau eu bod yn dewis cyrsiau addas ar gyfer y dyfodol. Ym Mlwyddyn 9 mi fydd y disgyblion yn dewis eu pynciau TGAU ac yn dechrau ar y cyrsiau hyn ar ôl hanner tymor yn nhymor yr haf. Yn ystod Blwyddyn 10 ac 11 bydd cynnydd disgyblion yn cael ei dracio’n ofalus er mwyn rhoi pob cyfle iddynt gyrraedd eu potensial academaidd. Ym Mlwyddyn 11 bydd angen i’r disgyblion ddewis cyrsiau Cyfnod Allweddol 5 neu wneud penderfyniadau ynglŷn â’u dyfodol yn y gweithle. Mae’r ysgol yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i ddisgyblion wrth iddynt gwblhau ceisiadau UCAS a dewis cyrsiau ar gyfer addysg uwch drwy wahodd siaradwyr gwadd ac wrth drefnu cyfleodd i ymweld â nifer o brif ysgolion. Yn ogystal â chanolbwyntio ar waith academaidd, anogir pob disgybl i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol er mwyn datblygu yn gymdeithasol ac i fod yn ddinasyddion cyflawn.