Grant Gwisg Ysgol

Grant Datblygu Disgyblion (GDD) – Mynediad

Mae’r grant hwn yn gallu cael ei ddefnyddio i brynu gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol i’ch plentyn. Ar gyfer rheiny sy’n mynychu ysgol yng Ngheredigion ac yn gymwys: bydd disgyblion Derbyn, Blwyddyn 3 a Blwyddyn 10 yn derbyn £125, tra bydd disgyblion Blwyddyn 7 yn derbyn £200.

Os ydych chi’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd a bydd eich plentyn yn dod i oedran cymhwyso yn y flwyddyn academaidd 2020-2021, fe fyddwch yn cael eich asesu yn awtomatig am gymhwyster i’r grant. Fe’ch hysbysir gan yr Awdurdod cyn dechrau’r flwyddyn academaidd os ydych yn gymwys. Byddwch yn gymwys i gael GDD os yw ‘ch plentyn yn:

  • mynd i’r dosbarth Derbyn;
  • mynd i Flwyddyn 3;
  • mynd i Flwyddyn 7;
  • mynd i Flwyddyn 10;
  • 4, 7, 11 neu 14 oed (ar 31 Awst 2020) mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Mae’r cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy’n derbyn gofal o oedran ysgol orfodol h.y. Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 11.

Os nad ydych yn derbyn Prydau Ysgol am Ddim yna cwblhewch ffurflen gais am Brydau Ysgol am Ddim a bydd eich GDD yn cael ystyried ochr ar yr un pryd.

 https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/gwisg-ysgol/