ParentMail

Mae Ysgol Bro Teifi yn ysgol ddi-arian sy’n golygu y bydd angen gwneud unrhyw daliadau am arian cinio a theithiau a.y.b. drwy’r system ParentMail.  Os nad ydych eto wedi cofrestru ar y system yna gallwch wneud hynny drwy lenwi’r ffurflen isod a’i ddanfon i mewn i’r ysgol.

Llyfryn Gwybodaeth a Ffurflen Gofrestru ParentMail

Diolch