Penaethiaid Cyfadrannol

Pennaeth Cyfadran Y Gymraeg: Mrs Alwen Thomas

RB03-00199

Pennaeth y Gyfadran Saesneg: Mrs Megan Davies

RB03-00128

Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth: Mrs Gemma PotterGemma Potter

Pennaeth y Gyfadran Fathemateg: Mrs Nia JonesNia Jones

Pennaeth y Gyfadran Ddyniaethau: Mr Hedd Ladd-LewisRB03-00084

Pennaeth y Gyfadran Celfyddydau Mynegiannol – Mrs Heiddwen TomosRB03-00092

Pennaeth y Gyfadran Dechnoleg a TG – Miss Katie-Ann BriddonRB03-00089