Presenoldeb

I gofrestru absenoldeb plentyn, ffoniwch yr ysgol ar 01559 362503 a dewiswch opsiwn 1.Canran Presenoldeb ERW