Tîm Arwain

Pennaeth: Mr Robert Jenkins

RB03-00016

Dirprwy Bennaeth: Mr Gareth Evans

RB03-00155

Pennaeth Ffês 1 / Pennaeth Cynorthwyol: Carys Llywelyn

Pennaeth Ffês 2 / Pennaeth Cynorthwyol: Heledd Thomas

Head of Phase 2: Heledd Thomas

Pennaeth Ffês 3 / Pennaeth Cynorthwyol: Cerys Charles

RB03-00191

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY): Cei Pryderi

Rheolwr Busnes: Angharad Morgan-Jones

RB03-00182