Trefn y Dydd

Ffês 1 (Cyfnod Sylfaen)

 

8.00       :             Clwb Brecwast

9.00       :             Cofrestru / Gwasanaeth

9.30       :             Gwers 1

10.30    :             Egwyl Bore

10.50    :             Gwers 2

11.45    :             Cinio

1:00       :             Cofrestr Prynhawn

1.05       :             Gwers 3

2.00       :             Egwyl Prynhawn

2.15       :             Gwers 4

3.20       :             Diwedd y Dydd

 

Ffês 2 (Bl 5-6)

 

8.00       :             Clwb Brecwast

9.00       :             Cofrestru / Gwasanaeth

9.30       :             Gwers 1

10.30    :             Egwyl Bore

10.50    :             Gwers 2

12.05    :             Cinio

1.00       :             Cofrestr Prynhawn

1.05       :             Gwers 3

1.50       :             Egwyl Prynhawn

2.00       :             Gwers 4

2.45       :             Gwers 5

3.30       :             Diwedd y Dydd

 

Ffês 1 (Bl 3-4)

 

8.00       :             Clwb Brecwast

9.00       :             Cofrestru / Gwasanaeth

9.30       :             Gwers 1

10.30    :             Egwyl Bore

10.50    :             Gwers 2

11.55    :             Cinio

1:00       :             Cofrestr Prynhawn

1.05       :             Gwers 3

2:00       :             Egwyl Prynhawn

2.15       :             Gwers 4

2.45       :             Gwers 5

3.25       :             Diwedd y Dydd

 

Ffês 2 (Bl 7-8) a Ffês 3

 

8.50       :             Cofrestru / Gwasanaeth

9.15       :             Gwers 1

10.05    :             Gwers 2

10.55    :             Egwyl Bore

11.15    :             Gwers 3

12.05    :             Gwers 4

12.55    :             Cinio

1.50       :             Cofrestru Prynhawn

1.55                     Gwers 5

2.45       :             Gwers 6

3.35       :             Diwedd y Dydd

 

NODER: Oherwydd addasiadau o ganlyniad i Covid-19, bydd yr ysgol yn rhedeg amserlen y dydd ychydig yn wahanol o Fedi 2020. Cysylltwch gyda’r ysgol os dymunwch mwy o wybodaeth Diolch.